Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodów Agadir

Informacje o lokalizacji dla Agadir

Agadir jest uwa¿any za potê¿ne miasto – oczywi¶cie nie bez powodu. Przeszed³ i pokona³ wiele trudno¶ci, o których mo¿e ¶wiadczyæ jego historia. Zobaczysz, jak daleko siê to sta³o, gdy osobi¶cie odwiedzi³e¶ to miejsce, korzystaj±c z taniego wynajmu samochodu w Agadir.
Za³o¿one w 1505 roku, strategiczne po³o¿enie nadbrze¿ne sprawi³o, ¿e sta³ siê punktem handlowym. Wtedy by³ nazywany Santa Cruz de Cabo de Gue pod rz±dami Portuguesa. Czterdzie¶ci lat pó¼niej Wattasidowie okupowali kraj i postanowili zbudowaæ twierdzê wokó³ miasta, zwanego Kasbah. Twierdza ta zyska³a równie¿ nazwê Agadir, po twierdzy chroni±cej mieszkanie lub twierdzê.
Jednak nie minê³o wiele wieków, zanim Agadir do¶wiadczy³ trudno¶ci. Tak by³o w przypadku Agadir Crisis w 1911 roku. Ten punkt historii pogorszy³ pogorszenie napiêcia miêdzy Niemcami i Francj±. Kolejnym bolesnym wspomnieniem jest trzêsienie ziemi z 1960 roku, które ca³kowicie zniszczy³o nie tylko samo miasto, ale i Kasbê. W tym wydarzeniu zginê³o oko³o 15 000 osób, a po rekonstrukcji miasta minê³o co najmniej rok.
Dziêki tym wydarzeniom w historii miasta i wypo¿yczeniu samochodu w Agadirze znajdziesz miejsce relaksu, które jest stosunkowo ¶wie¿e i staro¿ytne, bior±c pod uwagê wiele rzeczy, które minê³y.