Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem Samochodów Bolonia Lotnisko

Wynajem samochodu Bolonia Lotnisko

Dom

Wynajem samochodów Europa

Wynajem samochodów W³ochy

Wynajem samochodu Bolonia

Lotnisko w Bolonii

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów we W³oszech, w tym lokalizacjê lotniska w Bolonii
 

rezerwowaæ

Informacja o lokalizacji lotniska w Bolonii

Lotnisko w Bolonii, znane równie¿ jako lotnisko Guglielmo Marconi, obs³uguje miasto Bolonia we W³oszech. Terminal ten obs³uguje ruch lotniczy przep³ywaj±cy miêdzy W³ochami a innymi krajami europejskimi. Dziêki d³ugiej li¶cie po³±czeñ, które ³±czy, terminal ten sta³ siê jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk w kraju W³ochy. Wyposa¿ony w najnowsz± technologiê kontroli ruchu lotniczego, jest trzecim co do wielko¶ci lotniskiem we W³oszech, wysy³aj±cym loty na tysi±ce kilometrów. Obs³uguje miêdzynarodowy ruch lotniczy, jak równie¿ ¶ródl±dowy ruch lotniczy.
Sukces lotniska nie le¿y wy³±cznie w zakresie obs³ugi lotów lotniczych. Sprawne zarz±dzanie t³umem w terminalu i bez niego jest równie¿ niezbêdne dla sprawnego funkcjonowania lotniska. Trzeba byæ w stanie wyruszyæ w drogê z lotniska, jak równie¿ do niego. Us³ugi wynajmu samochodów s± bardzo po¿±dane na terytoriach ruchliwych lotnisk, takich jak lotnisko w Bolonii. Lotnisko w Bolonii znajduje siê wzd³u¿ g³ównych sieci dróg, gdzie Care Hire jest zawsze dostêpny w wielu miejscach.
Us³ugi wynajmu samochodów s± szczególnie przydatne dla turystów, którzy potrzebuj± fachowej pomocy w znalezieniu drogi przez nowe miejsce, a nikt nie jest bardziej do¶wiadczony i ma wiêksz± wiedzê na temat miejsc w mie¶cie ni¿ ich taksówkarze. Liczne agencje turystyczne na ca³ym lotnisku w Bolonii równie¿ wspieraj± takie tanie wypo¿yczalnie samochodów. Mo¿esz zorganizowaæ z nimi wypo¿yczenie samochodu, aby odebraæ ciê z lotniska i zawie¼æ do miejsca docelowego i odwrotnie. Na lotnisku znajduje siê wiele agencji Care Hire, które oferuj± us³ugi eskortowania na lotnisko w Bolonii.