Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodów Emerald Airport

Wynajem samochodu Emerald Airport

Dom

Wynajem samochodu Oceania

Wynajem samochodów Australia

Wynajem samochodu Emerald

Lotnisko Szmaragdowe

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Australii, w tym nastêpuj±ce lotnisko Emerald Airport
 

rezerwowaæ

Informacje o lokalizacji lotniska Emerald

Lotnisko obs³uguj±ce szmaragdowe miasto Central Highlands le¿y w odleg³o¶ci czterech mil na po³udnie od tej spo³eczno¶ci Queensland, na lotnisku Emerald Airport. W latach 2009-2010 ponad 124 000 pasa¿erów wsiad³o do jednego z tych portów lotniczych oko³o 30 tygodniowych bezpo¶rednich lotów QantasLink do Brisbane. Oko³o trzech z tych lotów wychodzi z lotniska w ka¿dy weekend, podczas gdy oko³o piêciu lotów odbywa siê w dni powszednie.
Udogodnienia Szmaragdowego Lotniska
W 2010 roku terminal lotniska zosta³ odnowiony i zmodernizowany tak, aby obejmowa³ system informacji powietrznej o zasiêgu ogólnokrajowym. Jednak Avis, Budget, Thrifty i Hertz nadal oferuj± mo¿liwo¶ci porównania wypo¿yczalni samochodów tutaj. Pokoje dziecinne i prysznice znajduj± siê w toalecie dla osób niepe³nosprawnych. W strefie przylotów znajduje siê stojak na broszury, telefony publiczne i baga¿.
Wycieczki na lotnisko Emerald
Emerald mo¿e le¿eæ ponad 186 mil od wybrze¿a Queenslands z wypo¿yczalni± samochodów na Szmaragdowym lotnisku, ale odwiedzaj±cy wci±¿ mog± siê och³odziæ w pobli¿u zapory Fairbairn, na po³udnie od centrum miasta. To ogromne sztuczne jezioro, jedno z najwiêkszych Australias, posiada wiêksz± ilo¶æ wody ni¿ Sydney Harbour na pe³nych obrotach. W regionie Gemfields na zachód od Emerald znajduj± siê najwiêksze pola SappHire na pó³kulach po³udniowych.
Najlepszy czas na wizytê
Szmaragdowa lokalizacja ¶ródl±dowa oznacza, ¿e wspólnota do¶wiadcza suchych lat i ch³odniejszych zim ni¿ przybrze¿ne Queensland. Jednak zimy (w lipcu i sierpniu) pozostaj± ³agodniejsze i przyjemniejsze ni¿ te, które s± po³o¿one dalej na po³udnie od równika. Kana³ ¶ródl±dowy lub wschodni jest najbardziej aktywny podczas ciep³ych miesiêcy letnich miêdzy grudniem a lutym, przynosz±c gwa³towne burze z piorunami do tego zwykle suchego obszaru.
na lotnisku Szmaragd
Drogi Gregory i Capricorn ³±cz± siê w Szmaragd, ale sam Tropic of Capricorn spotyka siê z Gregory Highway niedaleko miast na pó³nocy. Kolejny unikalny szmaragdowy punkt, który napotkaj± kierowcy, to najwiêkszy na ¶wiecie obraz s³onecznikowy Van Gogha, wy¶wietlany na sztalugach Morton Park w pobli¿u Capricorn Highway, obok centrum informacji turystycznej Emeralds.