Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodów Lotnisko Sarajevo

Wynajem samochodu Lotnisko Sarajevo

Dom

Wynajem samochodów Europa

Wynajem samochodów Bo¶nia i Hercegowina

Wynajem samochodu Sarajevo

Lotnisko w Sarajewie

 

Porównuje ceny znanych firm wynajmuj±cych samochody w Bo¶ni i Hercegowinie, w tym nastêpuj±ce lotnisko w Sarajewie
 

rezerwowaæ

Informacja o lokalizacji lotniska w Sarajewie

Od 1996 r. W Sarajewie panuje boom turystyczny, a wiêkszo¶æ z tych podró¿nych wydaje siê podró¿owaæ przez lotnisko Saravejo. Jest tylko sze¶æ kilometrów od centrum miasta, po³o¿onego na przedmie¶ciach Butmiru. Obs³uguje oko³o pó³ miliona pasa¿erów rocznie. Wynajem samochodów w terminalu przylotów lotniska w Sarajewie nie mo¿na pokonaæ za cenê lub wygodê.
Udogodnienia w lotnisku w Sarajewie
Lotnisko obs³uguje pojedynczy pas startowy, który wynosi ³±cznie 2600 metrów. G³ównie krótkoterminowe samoloty s± obs³ugiwane przez lotnisko. Na terenie terminalu tury¶ci znajd± wiele udogodnieñ, które zaspokoj± wszystkie potrzeby podró¿nych, w tym bezprzewodowe po³±czenia z Internetem, liczne punkty gastronomiczne, sklepy handlowe i ³azienki dla pasa¿erów zarówno regularnych, jak i niepe³nosprawnych.
Wycieczki na lotnisko w Sarajewie
Z lotniska tury¶ci mog± wyruszyæ poza miasto Sarajewo, aby zwiedziæ inne wa¿ne zabytki. Oko³o 40 km od miasta znajduje siê miasto Konjic, do którego mo¿na dojechaæ w nieca³± godzinê z lotniska w Sarajewie. Ponadto kilka innych miast, które wyró¿niaj± to Mostar i Bihac.
Najlepszy czas na wizytê
Najlepszy czas na zwiedzanie Sarajewa zale¿y w du¿ej mierze od tego, co chc± robiæ tury¶ci. Zimowe miesi±ce stycznia i lutego zazwyczaj przynosz± temperatury poni¿ej zera, co oznacza, ¿e odwiedzaj±cy znajd± tu wiele sportów zimowych, chocia¿ okres letni jest z pewno¶ci± najbardziej pracowitym okresem w roku. Temperatury mog± osi±gaæ wysokie 20 ° C, a ¶wiat³o s³oneczne jest bardziej spójne miêdzy czerwcem a sierpniem.
na lotnisku w Sarajewie
Poruszanie siê po mie¶cie i zewnêtrznym regionie Sarajewa odbywa siê zwykle samochodem. Tury¶ci musz± jednak zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e w mie¶cie czasami nie ma znaków drogowych. Niemniej jednak, podró¿ni powinni porównaæ Wynajem samochodów w celu znalezienia najlepszej dostêpnej oferty. Wyszukiwania online w witrynach wypo¿yczalni samochodów to najlepszy sposób na osi±gniêcie tego celu.