Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodów Miêdzynarodowe lotnisko w Maputo

Wynajem samochodów Maputo International Airport

Dom

Wynajem samochodów Afryka

Wynajem samochodów Mozambik

Wynajem samochodów Maputo

Miêdzynarodowe lotnisko Maputo

 

Porównuje ceny znanych firm wynajmu samochodów w Mozambiku, w tym nastêpuj±ce miejsce Maputo International Airport
 

rezerwowaæ

Informacje o lokalizacji dla miêdzynarodowego lotniska Maputo

Obs³uguj±c stolice Mozambiku, Maputo, miêdzynarodowe lotnisko w Maputo jest wêz³em flagowym kraju, Carrier, LAM Mozambique Airlines i Moçambique Expresso. Jest to najwiêksze lotnisko w kraju i znajduje siê dwie mile na pó³nocny zachód od Maputo. w Maputo Airport to najwygodniejszy sposób dotarcia do stolicy i innych pobliskich atrakcji.
Urz±dzenia lotniskowe Maputo
S± tu dwa terminale pasa¿erskie, jeden do podró¿y krajowych i drugi do podró¿y miêdzynarodowych. Terminal miêdzynarodowy jest ca³kiem nowy i posiada nowoczesny salon dla VIP-ów, sklep bezc³owy, knajpki, pocztê i banki. Krajowy terminal ma minimalne wyposa¿enie, ale na miejscu jest restauracja, poczta i bank. w Maputo Airport jest dostêpny w obu terminalach za po¶rednictwem kilku znanych firm.
Wycieczki na lotnisko Maputo
Avenida Acordos De Lusaka ³±czy lotnisko z centrum miasta, u³atwiaj±c kierowcom wypo¿yczanie samochodów znale¼æ drogê. Warto odwiedziæ samo miasto; Jednak wiêkszo¶æ odwiedzaj±cych przyje¿d¿a tutaj, aby nurkowaæ i zrelaksowaæ siê na pobliskiej pla¿y Ponta dOuro lub odwiedziæ rezerwat s³oni Maputo.
Najlepszy czas na wizytê
Temperatura w Maputo rzadko spada poni¿ej 18 ° C, a klimat jest do¶æ suchy przez ca³y rok. Styczeñ i luty, a tu¿ za nimi marzec i grudzieñ, to najgorêtsze miesi±ce, w których mo¿na zaobserwowaæ temperatury do 43 ° C. Dziêki temu ch³odniejsze miesi±ce czerwca, lipca i sierpnia to najbardziej zno¶ne czasy do odwiedzenia.
na lotnisku Maputo
Drogi w samym mie¶cie s± w porz±dku, ale mieszkañcy maj± tendencjê do agresywnego prowadzenia. Mniejsze trasy poza miastem s± w z³ym stanie, ale g³ówne autostrady s± do¶æ dobrze utrzymane, dziêki czemu mo¿na zwiedziæ okolicê z lotniska Maputo. Porównaj oferty wypo¿yczalni samochodów online przed l±dowaniem, aby zapewniæ najni¿sze stawki.