Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodów Moorea Airport

Wynajem samochodu Moorea Airport

Dom

Wynajem samochodu Oceania

Wynajem samochodu Polinezja Francuska

Wynajem samochodów Moorea

Lotnisko Moorea

 

Porównuje ceny znanych firm wynajmuj±cych samochody w Polinezji Francuskiej, w tym nastêpuj±ce lotnisko Moorea
 

rezerwowaæ

Informacja o lokalizacji lotniska Moorea

To niewielkie wyspiarskie lotnisko obs³uguje oko³o 3000 pasa¿erów i oko³o 150 lotów tygodniowo. Lotnisko znajduje siê oko³o o¶miu kilometrów na pó³nocny wschód od Afareitu, najwiêkszej wioski na wyspie, a wyspa Tahiti oddalona jest o oko³o 15 km. w Moorea Island Airport mo¿e zapewniæ, ¿e mo¿esz w pe³ni wykorzystaæ swoj± wizytê na tej wspania³ej wyspie.
Udogodnienia na lotnisku Moorea Island
Lotnisko jest ma³e, ale ma kilka sklepów, w tym kiosk z gazetami i sklep z przek±skami, i jest wypo¿yczalnia samochodów w Moorea Island Airport dostêpne dla tych, którzy chc± siê samemu. Je¶li masz ochotê spróbowaæ tradycyjnej kuchni polinezyjskiej, restauracja Chez Capo mo¿e zaspokoiæ tê potrzebê.
Wycieczki na lotnisko Moorea Island
Moorea jest tylko oko³o 10 mil ze wschodu na zachód, wiêc poruszanie siê po wyspie nie trwa d³ugo. Wiêkszo¶æ podró¿ników szuka zatok na pó³nocnym wybrze¿u, a fascynuj±ca zatokê Cook’s Bay jest popularnym celem wycieczek. Mount Tohi “e” a, najwy¿szy punkt na wyspie, przyci±ga spacerowiczów i kamperów przez ca³y rok. Je¶li nie masz ochoty na chodzenie, samoobs³uga mo¿e sprawiæ, ¿e nie bêdziesz musia³ u¿ywaæ du¿ej si³y nóg.
Najlepszy czas na wizytê
Tropikalny klimat w Moorea sk³ada siê z mokrej i suchej pory roku. Pora deszczowa trwa od listopada do kwietnia, a czasami burze mog± byæ do¶æ agresywne. Temperatury utrzymuj± siê miêdzy 27 a 30 ° C przez ca³y rok, a najgorêtsze miesi±ce to luty i marzec. Podczas pory deszczowej naprawdê nie zobaczysz ¿adnych turystów, poniewa¿ jest to miejsce poza sezonem.
na lotnisku Moorea Island
Mimo ¿e po przybyciu na lotnisko mo¿na znale¼æ samochód, zalecamy skorzystanie z opcji wypo¿yczenia samochodu online przed przyjazdem, aby zaoszczêdziæ pieni±dze. Drogi tutaj s± w dobrym stanie, wiêc nie ma potrzeby wypo¿yczania napêdu na cztery ko³a. G³ówna trasa przez wyspê jest szeroka i wybrukowana, ale kierowcy powinni uwa¿aæ na motocyklistów.