Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Antofagasta Airport

Wynajem samochodu Antofagasta Airport

Dom

Wynajem samochodu Ameryka Po³udniowa

Wynajem samochodu Chile

Wynajem samochodu Antofagasta

Lotnisko Antofagasta

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Chile, w tym nastêpuj±ce po³o¿enie lotniska Antofagasta
 

rezerwowaæ

Informacje o lokalizacji lotniska Antofagasta

Po³o¿ony 6 km na pó³noc od miasta Antofagasta w Chile, Miêdzynarodowy Port Lotniczy Cerro Moreno jest du¿ym obiektem krajowym, obs³ugiwanym przez trzy linie lotnicze. LAN Express, Sky Airline i Aerolínea Principal obs³uguj± loty do Iquique i Santiago, stolicy. Tymczasem Sky Airline obs³uguje równie¿ miêdzynarodow± trasê do stolicy Peru, Lima. Lotnisko umo¿liwia turystom dotarcie na pustyniê Atacama, do której ³atwo dotrzeæ z lotniska przy lotnisku Antofagasta.
Obiekty lotniska Antofagasta
Udogodnienia na lotnisku Antofagasta s± typowe dla tego portu lotniczego, w którym znajduj± siê wszystkie zwyk³e bary, restauracje i sklepy. Czarne i ¿ó³te taksówki s± dostêpne na zewn±trz budynku terminalu, podobnie jak wiele po³±czeñ autobusowych, jednak wielu przyje¿d¿aj±cych pasa¿erów preferuje wygodê wypo¿yczenia samochodu na lotnisku Antofagasta, które jest dostêpne w strefie przylotów.
Wycieczki na lotnisko Antofagasta
Znaczna czê¶æ centrum miasta jest ³atwa do pokonania pieszo. Tutaj go¶cie mog± rozkoszowaæ siê nadmorsk± atmosfer± i skorzystaæ z okazji, by nakarmiæ ptaki, ryby i lwy morskie. Istniej± dwa du¿e centra handlowe nad brzegiem morza. Dalej go¶cie mog± polecieæ do La Portada, gdzie znajduje siê naturalnie uformowany ³uk kamienny.
Najlepszy czas na wizytê
Klimat pustynny w Antofagastas oznacza, ¿e pozostaje suchy przez ca³y rok, przy minimalnych opadach. Ten suchy klimat zapewnia równie¿, ¿e temperatury s± do¶æ stabilne przez ca³y rok, a najzimniejsze dni lipca wynosz± ¶rednio oko³o 16ºC. Temperatury w najcieplejszym miesi±cu (luty) s± wygodne, osi±gaj±c maksimum oko³o 23ºC.
na lotnisku Antofagasta
Najlepsi przygotowani podró¿nicy Porównaj Wynajem samochodu online podczas planowania podró¿y, pozwalaj±c sobie w pe³ni wykorzystaæ swój bud¿et. Zagubienie w Antofagasta jest trudne, poniewa¿ wszystkie g³ówne trasy prowadz± z powrotem do jednej nadmorskiej drogi, Avenida Costanera. Tymczasem ³atwy dostêp do autostrady PanAmerican (Route 5CH) pozwala podró¿nym skierowaæ siê na wschód w kierunku San Pedro de Atacama i pustyni Atacama.