Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Bardufoss Airport

Wynajem samochodu Bardufoss Airport

Dom

Wynajem samochodów Europa

Wynajem samochodów Norwegia

Wynajem samochodów Bardufoss

Lotnisko Bardufoss

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Norwegii, w tym nastêpuj±ce port lotniczy Bardufoss
 

rezerwowaæ

Informacja o lokalizacji lotniska Bardufoss

Lotnisko Bardufoss jest jednym z najwiêkszych wszystkich regionalnych lotnisk w Norwegii, obs³uguj±cym rocznie oko³o 175 000 pasa¿erów. Trasa Oslo obs³ugiwana przez Norwegian Air Shuttle jest najpopularniejsz± us³ug± oferowan± tutaj, odlatuj±c± trzy razy dziennie. Najbli¿sza wioska i najbli¿sze zakwaterowanie znajduj± siê w Andselv, które znajduje siê obok lotniska. Jednak szerszy region jest piêknym miejscem do zwiedzania z wypo¿yczalni samochodów na lotnisku Bardufoss.
Urz±dzenia lotniskowe
jest dostarczany przez piêciu znanych dostawców, w tym Hertz, Sixt i bud¿et. Wynajem samochodów mo¿na odebraæ z jednego z 18 miejsc parkingowych na parkingu krótkoterminowym. Te powierzchnie znajduj± siê na 235 ³±cznej powierzchni na dwóch parkingach w portach lotniczych. Przek±ski, kanapki i napoje s± dostêpne w SAS Select Partner, który znajduje siê na pierwszym piêtrze.
Wynajem samochodu Bardufoss Airport
Drogi w okolicach Bardufoss s± w dobrym stanie i wydaj± siê byæ spokojne przez wiêkszo¶æ czasu. Jednak nawet do¶wiadczeni kierowcy powinni zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ na wietrznych i w±skich drogach lokalnych. Jest to szczególnie istotne na zachodnim wybrze¿u Senja. Jak zawsze, warto porównywaæ wypo¿yczanie samochodów, poniewa¿ istnieje du¿a konkurencja miêdzy piêcioma dostawcami lotnisk.
Rzeczy do zobaczenia i zrobienia
Bardufoss znajduje siê w sercu regionu MidTroms, gdzie Park Narodowy Dividalen i Senja Island pozwalaj± odwiedzaj±cym podziwiaæ wspania³e lasy, doliny i góry. Senja Island to druga co do wielko¶ci wyspa w Norwegii, w której znajduje siê dramatyczna i wyboista linia brzegowa. Jest ³atwo dostêpny z l±du promem samochodowym, z samochodem niezbêdnym do uzyskania dostêpu do zachodniego wybrze¿a wyspy.
Najlepszy czas na wizytê
Pomimo lokalizacji Bardufoss w pobli¿u linii brzegowej, zimy pozostaj± tutaj po stronie surowej. Temperatury spad³y poni¿ej zera w listopadzie i nie powracaj± do powy¿ej 0 ° C do kwietnia. Letnie dni w Bardufoss s± najprzyjemniejsze i wydaj± siê byæ cieplejsze ni¿ w innych miastach Troms, takich jak Tromso. Lipiec osi±ga ¶redni± przy przyjemnym 17 ° C.