Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Boston Logan International Airport

Wynajem samochodu Boston Logan International Airport

Dom

Wynajem samochodu Ameryka Pó³nocna

Wynajem samochodu Stany Zjednoczone

Wynajem samochodu Boston

Miêdzynarodowy port lotniczy Boston Logan

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Stanach Zjednoczonych, w tym nastêpuj±ce miejsce Boston International Airport
 

rezerwowaæ

Informacje o lokalizacji dla miêdzynarodowego lotniska Boston Logan

Bêd±c stolic± Massachusetts, Boston ma jeden z najbardziej ruchliwych lotnisk w ca³ych Stanach Zjednoczonych. Co wiêcej, znany jako Miêdzynarodowy Port Lotniczy Logan, ten najnowocze¶niejszy obiekt u³atwia podró¿owanie ponad 27 milionom podró¿nych rocznie. Roz³o¿one na prawie 2400 akrach, Boston Airport ma 6 ró¿nych pasów startowych, aby pomie¶ciæ wszystkie g³ówne krajowe i miêdzynarodowe linie lotnicze, w tym British Airways, Lufthansa, American Airlines i US Airways. Miêdzynarodowi przewo¼nicy ³±cz± miasto z ró¿nymi miejscami docelowymi w Kanadzie, Europie i Meksyku. Poza komercyjnymi liniami lotniczymi jest obs³ugiwana przez ponad pó³ tuzina przewo¼ników Cargo, takich jak FedEx, UPS i DHL.
Transport naziemny na lotnisku w Bostonie jest do¶æ zorganizowany i regulowany przez w³adze lotniska. Tanie us³ugi wynajmu samochodów s± dostêpne w obfito¶ci poza lotniskiem. W³adze wprowadzi³y jednak ograniczenie liczby taksówek i samochodów, które mog± parkowaæ poza terminalami. Oczywi¶cie, bior±c transport pó³-publiczny, nawet te, które s± poza lotniskiem, mo¿e nie byæ wskazane ze wzglêdu na wysoki koszt ich us³ug. Je¶li chcesz skorzystaæ z us³ugi wynajmu samochodów, musisz pamiêtaæ, ¿e ka¿dy terminal ma zestaw autoryzowanych dealerów w zakresie us³ug wynajmu samochodów, a wypo¿yczanie samochodów nie jest dozwolone w ¿adnym innym miejscu ni¿ te wyznaczone miejsca. Ró¿ne us³ugi wynajmu samochodów limuzynowych mo¿na uzyskaæ na lotnisku. Limuzyny maj± równie¿ ekskluzywne miejsca odbioru dla ka¿dego terminalu, chocia¿ nie mog± czekaæ w tych lokalizacjach.