Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Gisborne Airport

Wynajem samochodów Gisborne Airport

Dom

Wynajem samochodu Oceania

Wynajem samochodu Nowa Zelandia

Wynajem samochodów Gisborne

Port lotniczy Gisborne

 

Porównuje ceny znanych firm wynajmu samochodów w Nowej Zelandii, w tym nastêpuj±ce po³o¿enie lotniska Gisborne
 

rezerwowaæ

Informacja o lokalizacji lotniska Gisborne

Obs³uguj±c wschodnie wybrze¿e Wyspy Pó³nocnej w Nowej Zelandii, lotnisko Gisborne znajduje siê na obrze¿ach miasta Gisborne. Jest to dobrze po³±czone lotnisko o rocznej przepustowo¶ci 125 000 pasa¿erów. Jest to wyj±tkowy port lotniczy, poniewa¿ jako jedyny na ¶wiecie ma przejazd kolejowy przez swoj± drogê startow±! Threeterminal Airport znajduje siê w bliskiej odleg³o¶ci od miasta, a wypo¿yczalnia samochodów na lotnisku Gisborne to najwygodniejszy sposób dotarcia do reszty osza³amiaj±cej Wyspy Pó³nocnej.
Urz±dzenia lotniskowe
Terminal posiada wszystkie typowe udogodnienia i jest przyjazny dla pasa¿erów. Jest tu palarnia, punkt informacyjny, placówki medyczne, telefony i banki, a tak¿e kawiarnie i sklepy. w Gisborne Airport jest dostêpny w przystêpnych cenach, po wcze¶niejszej rezerwacji. Dostêpny jest parking krótko- i d³ugoterminowy. Naprzeciwko terminalu znajduje siê punkt odbioru/odbioru, w którym pojazdy mog± parkowaæ przez piêæ minut.
Wynajem samochodów Gisborne Airport
Jazda w Gisborne i okolicach jest popularnym zajêciem, szczególnie w ramach jednodniowej wycieczki do winnic. Wszystkie g³ówne trasy s± w doskona³ym stanie. Ruch w centrum miasta jest zazwyczaj ³agodny, co czyni samooptymaln± najlepsz± opcj± podczas wizyty w Gisborne lub w innym miejscu na Wyspie Pó³nocnej. Porównaj oferty wypo¿yczalni samochodów online przed przyjazdem do Gisborne i znajd¼ najtañsz± ofertê.
Rzeczy do zobaczenia i zrobienia
Lotnisko znajduje siê w niewielkiej odleg³o¶ci od centrum miasta, a jazda samochodem to ¶wietny sposób na poznanie trudnego terenu Wyspy Pó³nocnej. Podczas gdy samo centrum miasta ma wiele wspania³ych miejsc, takich jak Muzeum Lotnictwa i Galeria Kahukura, to naturalne piêkno okolicznych obszarów przyci±ga t³umy. Gisborne to region uprawiaj±cy winogrona, a sceneria otaczaj±ca winnice sprawia, ¿e jest to ¶wietna rozrywka.
Najlepszy czas na wizytê
Gisborne szczyci siê piêknym, s³onecznym klimatem, jak wiêkszo¶æ Nowej Zelandii. Zyskuje du¿± ilo¶æ s³oñca rocznie, co sprawia, ¿e jest to idealne miejsce nie tylko do uprawy winogron, ale tak¿e do turystów, którzy chc± wyruszyæ w drogê i zwiedziæ region. Zima czêsto robi siê nieco ch³odno wieczorami, wiêc pamiêtaj, aby spakowaæ skoczków. Miesi±ce letnie s± najbardziej spektakularne, ale z nimi przychodz± t³umy.