Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Londyn

Informacje o lokalizacji dla Londynu

Jako jedno z najbardziej presti¿owych miast ¶wiata, Londyn jest przyjemno¶ci± do odwiedzenia. Znane s± przede wszystkim z królewskich zabytków i zabytków, ¶wiatowej klasy muzeów i galerii, niesamowitego teatru i ¿ycia nocnego oraz ogólnego szumu. Podczas jazdy tutaj nie jest zalecane, rezerwacja w Londynie na wycieczki jest konieczno¶ci±.
Transport
[transport]
Londyn jest naj³atwiejszym miejscem na ¶wiecie, poniewa¿ ma piêæ miêdzynarodowych portów lotniczych i bezpo¶redni dostêp do kolei z Francji. Poruszanie siê po mie¶cie u³atwiaj± rozleg³e londyñskie metro i liczne linie autobusowe. Je¶li jednak planujesz zwiedziæ miasto, najlepiej jechaæ i zobaczyæ okolicê z bliska.
Wynajem samochodu Londyn
Londyñskie lotniska s± za³adowane g³ównymi przedstawicielami, które znajduj± siê w obszarach przylotów. Nale¿± do nich Alamo, bud¿et, Avis, National i wiele innych. Op³aty za przejazd taksówk± do dowolnego adresu w Londynie z dowolnego lotniska s± wysokie, wiêc op³aca siê porównaæ wypo¿yczenie samochodu przed l±dowaniem.
Napêdowy
Nale¿y unikaæ kierowania pojazdem w centrum Londynu, gdzie obowi±zuje ostra op³ata za wjazd do centrum. Dodatkowo, godziny szczytu w dowolnym miejscu na obwodnicy M25 mog± powodowaæ zatory w ruchu ulicznym. Innym razem autostrady zapewniaj± szybki dojazd poza miasto, a drogi wtórne czêsto wij± siê przez urocze wioski.
Rzeczy do zobaczenia i zrobienia
Z dala od pu³apek centrum miasta s± dalsze królewskie zabytki, w tym ogromny Zamek Windsor, który znajduje siê niedaleko lotniska Heathrow. Pa³ac Hampton Court i Kew Gardens znajduj± siê na zachód od Londynu, a dalej s± Oxford (pó³nocny zachód), Cambridge (pó³noc), Canterbury (wschód) i Brighton (po³udnie).

Najlepszy czas na wizytê
Londyn najlepiej widaæ w okresie letnim, choæ unikanie t³umów turystów w lipcu i sierpniu to dobry pomys³, je¶li nie lubisz t³umów. Pomimo sk³onno¶ci do deszczu, Londyn rzadko prze¿ywa deszcze przez wiele dni, a pogoda na wiosnê i jesieñ mo¿e byæ przyjemna. ¦rednie dzienne w lecie to 18 ° C. Karnawa³ w Notting Hill, w sierpniu, jest najwiêkszym wydarzeniem.