Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Lotnisko Eros (ERS).

Wynajem samochodów Eros Airport (ERS).

Dom

Wynajem samochodów Afryka

Wynajem samochodu Namibia

Wynajem samochodu Windhoek

Port lotniczy Eros (ERS).

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Namibii, w tym nastêpuj±ce lotnisko Eros (ERS).
 

rezerwowaæ

Pozosta³e lokalizacje wynajmu samochodów w Windhoek
Oprócz lotniska Eros (ERS).

 w Windhoek mo¿emy równie¿ porównaæ ceny wynajmu samochodu w nastêpuj±cych lokalizacjach:

  

 Lotniska
 

  

Miêdzynarodowy port lotniczy Windhoek
 

Informacja o lokalizacji lotniska Eros (ERS).

Lotnisko Windhoek Eros obs³uguje stolicê Namibii, Windhoek i jest g³ównym o¶rodkiem prywatnym i czarterowym samolotów. National Carrier Air Namibia to jedyny przewo¼nik, który korzysta z lotniska, oferuj±c loty krajowe do wszystkich zak±tków kraju. Znajduje siê trzy mile na po³udnie od centrum miasta, a na lotnisku Windhoek Eros najlepszy sposób na transfer.
Udogodnienia na lotnisku Windhoek Eros
Pojedynczy terminal pasa¿erski oferuje podró¿nym sklepy specjalistyczne, kafeteriê, banki i punkt informacji turystycznej. w Windhoek Eros Airport jest w ofercie, ale najlepiej jest przedefiniowaæ tê us³ugê w Internecie, aby zapewniæ dostêpno¶æ. Obiekt posiada dwa pasy startowe.
Wycieczki na lotnisko Windhoek Eros
Mandume Ndemufayo Avenue ³±czy siê z autostrad± B1, która ³±czy lotnisko z centrum miasta, dziêki czemu jest do¶æ ³atwo dotrzeæ do stolicy z lotniska Windhoek Eros. G³ównym powodem przybycia tutaj jest zorganizowanie safari, chocia¿ wielu turystów korzysta z Windhoek jako bazy do zwiedzania innych czê¶ci ¶rodkowej Namibii, takich jak pla¿e Walvis Bay i imponuj±ca formacja wapienna Spitzkoppe.
Najlepszy czas na wizytê
Windhoek mo¿na zwiedzaæ przez ca³y rok, chocia¿ niektórzy podró¿nicy staraj± siê unikaæ nadchodz±cych w miesi±cach letnich ze wzglêdu na wyj±tkowo wysokie temperatury. Mimo to wiele osób lubi te miesi±ce, poniewa¿ ciep³o czêsto jest ulg± od mro¼nej zimy w domu. Czerwiec i lipiec to najfajniejsze miesi±ce, z temperaturami ledwo rosn±cymi powy¿ej 25 ° C, co czyni je prawdopodobnie najlepszymi miesi±cami do odwiedzenia.
na lotnisku Eros w Windhoek
Stolica ma dobre drogi; jednak poza Windhoek niektóre z mniejszych tras s± w bardzo z³ym stanie. Kierowcy korzystaj±cy z wypo¿yczalni samochodów na lotnisku Windhoek Eros powinni trzymaæ siê g³ównych autostrad podczas zwiedzania okolicy. Istnieje wiele opcji, je¶li chodzi o modele pojazdów, wiêc pamiêtaj, aby porównaæ Wynajem samochodów selekcji online z wyprzedzeniem.