Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Palermo Airport

Wynajem samochodów Palermo Lotnisko

Dom

Wynajem samochodów Europa

Wynajem samochodów W³ochy

Wynajem samochodów Sycylia

Wynajem samochodu Palermo

Port lotniczy Palermo

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów we W³oszech, w tym nastêpuj±ce po³o¿enie lotniska w Palermo
 

rezerwowaæ

Informacja o lokalizacji lotniska w Palermo

Jedynym wa¿nym punktem komunikacyjnym na wspania³e wyspy Sycylii jest lotnisko Palmero, po³o¿one oko³o 32 km na pó³nocny zachód od Palermo. Ten nowoczesny transport znajduje siê na pó³nocnym wybrze¿u Sycylii i ma kilka lotów krajowych i miêdzynarodowych. Alitalia, bêd±ca narodow± lini± lotnicz± Italys, obs³uguje rozleg³e trasy do iz Palmero. Dostêpnych jest równie¿ kilka innych mniejszych i tañszych linii lotniczych, z których najbardziej znane s± Ryanair i TUfly. Alternatywne nazwy, takie jak Punta Raisi i FalconeBorsellino, s± równie¿ podawane na tym lotnisku.
Stolica Sycylii torby w wielu historycznych budynkach i innych atrakcji turystycznych wartych odwiedzenia, w tym XIX-wiecznego Palazzo Mirto i XII-wiecznej Katedry Monreale. Je¶li wolisz korzystaæ z w³asnego napêdu, mo¿esz skorzystaæ z us³ug kilku firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów, które koncentruj± siê g³ównie na samym terminalu lotniska. £apanie taksówki lub autobusu to kolejna opcja, ale czasami mog± byæ nieczêste. Je¶li nie chcesz prowadziæ samochodu, wypo¿ycz samochód z kierowc± to kolejna prosta opcja. To ca³kowicie uwalnia ciê od zmêczenia i zmêczenia po podró¿y.
Kilka wypo¿yczalni samochodów oferuje równie¿ tanie us³ugi wynajmu samochodów. Jest to idealne rozwi±zanie do transportu w czasie wakacji z rodzin± i przyjació³mi. Bezpieczeñstwo to kolejna kwestia, któr± nale¿y wzi±æ pod uwagê Opieka nad tymi wypo¿yczalniami samochodów, poniewa¿ istnieje mo¿liwo¶æ poproszenia o przewodnika turystycznego. Tania us³uga wynajmu samochodów jest równie¿ bardzo ekonomiczna, je¶li masz ograniczony bud¿et.