Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Perigueux Airport

Wynajem samochodów Perigueux Airport

Dom

Wynajem samochodów Europa

Wynajem samochodu Francja

Wynajem samochodów Perigueux

Lotnisko Perigueux

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów we Francji, w tym nastêpuj±ce miejsce: lotnisko Perigueux
 

rezerwowaæ

Pozosta³e lokalizacje wynajmu samochodów w Perigueux

 Oprócz Perigueux Airport w Perigueux mo¿emy równie¿ porównaæ ceny wynajmu samochodu w nastêpuj±cych lokalizacjach:

  

 Stacja kolejowa
 

  

Urz±d Miasta Perigueux
 

Informacja o lokalizacji lotniska Perigueux

Po³o¿one osiem kilometrów na wschód od miasta Périgueux, we francuskiej wiosce Bassillac, lotnisko Perigueux obs³uguje wy³±cznie loty do Pary¿a i Bergerac. Na lotnisku mie¶ci siê Périgueux Aéroclub, w którym odbywaj± siê ró¿ne zajêcia spadochroniarskie. Wynajem samochodów na lotnisku Perigueux to najlepsza opcja, je¶li rozwa¿asz zwiedzanie regionu Akwitanii, w którym znajduje siê lotnisko.
Udogodnienia na lotnisku Perigueux
Twin Jet to jedyna linia lotnicza dzia³aj±ca na lotnisku Perigueux, z dwoma po³±czeniami dziennie do Pary¿a i Bergerac. Lotnisko ma dwa pasy startowe, jeden utwardzony, a drugi ma trawiast± powierzchniê. Ka¿dy, kto ma zami³owanie do lotnictwa, mo¿e skontaktowaæ siê z Périgueux Aéroclub, aby dowiedzieæ siê o zajêciach pilota¿owych.
Wycieczki na Perigueux
Region Akwitanii, granicz±cy z Pirenejami i Hiszpani±, obfituje zarówno w historiê, jak i geograficzne punkty orientacyjne. Jest domem dla najwiêkszego lasu we Francji, niesamowitych pla¿ surfingowych oraz miast Biarritz i Bordeaux. Otoczony dziewiczym krajobrazem Dordogne, znajdziesz ¶redniowieczne miasto Perigord i malowid³a jaskiniowe Lascaux w Montignac.
Najlepszy czas na wizytê
Region najlepiej odwiedzaæ wiosn± i latem, kiedy kwitn± wszystkie kolory okolicy. Przy wiêkszej ilo¶ci godzin w ci±gu dnia nawigacja w regionie jest ³atwa. na lotnisku Perigueux jest konieczno¶ci± dla ka¿dego, kto chce zwiedziæ ten wspania³y region Francji. Temperatury wahaj± siê nieco poni¿ej 10 ° C w miesi±cach zimowych.
na lotnisku Perigueux
Jazda po regionie Akwitanii nie powinna stanowiæ problemu, nawet dla zagranicznych kierowców. Drogi wiejskie rozci±gaj± siê wokó³ wielu zacisznych wiosek i mo¿na w niektórych miejscach podró¿owaæ przez ca³y dzieñ i zobaczyæ kilka samochodów na drodze. Przed przybyciem do Perigueux, porównaj oferty wypo¿yczalni samochodów online, aby zaoszczêdziæ i jak najlepiej wykorzystaæ swoj± podró¿.