Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodu Puerto Vallarta International Airport

Wynajem samochodu Puerto Vallarta International Airport

Dom

Wynajem samochodu Ameryka Pó³nocna

Wynajem samochodu Meksyk

Wynajem samochodów Puerto Vallarta

Miêdzynarodowe lotnisko Puerto Vallarta

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Meksyku, w tym nastêpuj±ce miejsce Miêdzynarodowe lotnisko w Puerto Vallarta
 

rezerwowaæ

Informacje o lokalizacji dla miêdzynarodowego lotniska w Puerto Vallarta

Port lotniczy Gustavo Diaz Ordaz to odnowiony obiekt, który obs³uguje meksykañski nadmorski kurort Puerto Vallarta. Lotnisko znajduje siê nieco na pó³noc od miasta i obs³uguje ponad dwa miliony pasa¿erów rocznie. Wiêkszo¶æ lotów miêdzynarodowych odlatuje do USA, ale s± te¿ bezpo¶rednie loty do Kanady i Holandii.
Urz±dzenia w Puerto Vallarta Airport
Taksówki s± ³atwo dostêpne w dniu przyjazdu, ale odró¿nienie oficjalnych dostawców od bardziej irytuj±cych nagród mo¿e byæ trudne. W zwi±zku z tym wypo¿yczalnia samochodów w Puerto Vallarta Airport jest dobrym rozwi±zaniem. Lotnisko od czasu modernizacji ma ulepszone udogodnienia bezpieczeñstwa, ale kolejki mog± byæ do¶æ d³ugie, gdy nadlatuj± dwa loty w tym samym czasie. Portierzy s± dostêpni na lotnisku.
Wycieczki na lotnisko Puerto Vallarta
Najs³ynniejsz± atrakcj± Puerto Vallartas jest ogród botaniczny Vallarta, po³o¿ony na zboczu wzgórza, w odleg³o¶ci 12 mil od o¶rodka. Oprócz korzystania z ogrodów, go¶cie mog± odwiedziæ restauracjê i centrum dla odwiedzaj±cych, a nawet pop³ywaæ w rzece. Dalej, w Puerto Vallarta Airport pozwala go¶ciom dotrzeæ do pla¿ w Punta del Burro i Veneros.
Najlepszy czas na wizytê
G³ówny festiwal w Puerto Vallartas odbywa siê w listopadzie ka¿dego roku i obejmuje koncerty, degustacje wina i uroczyste kolacje w¶ród imprez highbrow. Warto zobaczyæ g³ówne meksykañskie ¶wiêta przed rezerwacj± wycieczki, poniewa¿ Puerto Vallarta jest tak samo popularny w¶ród lokalnych turystów, jak i odwiedzaj±cych obcokrajowców, a tym samym mo¿e byæ zat³oczony w tych czasach. Nurkowanie jest najlepsze od czerwca do grudnia ze wzglêdu na lepsz± widoczno¶æ wody w tym czasie, ale poniewa¿ temperatury wahaj± siê od 21 do 28 ° C w ci±gu roku, mo¿na odwiedziæ Puerto Vallarta o ka¿dej porze roku.
w porcie lotniczym Puerto Vallarta
Taksówki s± obfite w Puerto Vallarta, ale pêdz±cy kierowcy i niebezpieczne pojazdy prowadz± wielu go¶ci do porównania wypo¿yczalni samochodów przed l±dowaniem, a nastêpnie do samodzielnego dojazdu po przyje¼dzie. Dobrze p³atne drogi p³atne ³±cz± kluczowe lokalizacje w tej czê¶ci Meksyku, ale mniejsze zrzeczenie siê jako¶ci dróg. Unikaj jazdy w nocy.