Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wypo¿yczalnia samochodów La Romana Airport

Wynajem samochodu La Romana Airport

Dom

Wynajem samochodu Ameryka Pó³nocna

Wynajem samochodów Dominikana

Wynajem samochodów La Romana

Lotnisko La Romana

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Dominikanie, w tym nastêpuj±ce po³o¿enie lotniska La Romana
 

rezerwowaæ

Informacja o lokalizacji lotniska La Romana

Obs³uguj±c miasto La Romana, Republika Dominikañska Miêdzynarodowy Port Lotniczy La Romana obs³uguje loty do miast w ca³ej Kanadzie, Europie i USA. To trzysetkowe lotnisko zosta³o zbudowane, aby wygl±daæ jak stara cukrowni i ma roczn± przepustowo¶æ oko³o 300 000 pasa¿erów. Znajduje siê na po³udniowo-wschodnim wybrze¿u wyspy, zaledwie kilka minut samochodem od La Romana. w La Romana Airport to najbardziej ekonomiczny sposób dotarcia z lotniska do Twojego o¶rodka.
Udogodnienia w La Romana Airport
To nowoczesne lotnisko sk³ada siê z trzech terminali. Jeden terminal s³u¿y do planowania lotów miêdzynarodowych, drugi do samolotów prywatnych i VIP, a drugi do us³ug krajowych. Miêdzynarodowy terminal oferuje du¿y salon odlotów z bezc³owymi sklepami i lokalami gastronomicznymi i jest g³ównym terminalem. Wynajem samochodów na lotnisku La Romana jest dostêpny we wszystkich trzech terminalach.
Wycieczki na lotnisko La Romana
Trasa 3 ³±czy lotnisko z centrum miasta, dziêki czemu transfery odbywaj± siê bez stresu w porcie lotniczym La Romana. La Romana jest domem dla jednego z najwiêkszych na ¶wiecie kurortów, Casa de Campo, który jest jednym z jego g³ównych losów. Wielu turystów przyje¿d¿a tu, aby zagraæ w golfa lub odkryæ pobliskie pla¿e, takie jak Bayahibe i Dominicus, do których ³atwo dojechaæ samochodem.
Najlepszy czas na wizytê
La Romana mo¿na zwiedzaæ przez ca³y rok, poniewa¿ ma roczn± ¶redni± temperaturê 25 ° C. Wielu Europejczyków omija maj, który jest najmokrzejszym miesi±cem w roku. Od sierpnia do pa¼dziernika nale¿y równie¿ unikaæ ze wzglêdu na mo¿liwe huragany, co czyni grudzieñ, styczeñ i luty najlepszym czasem do odwiedzenia.
na lotnisku La Romana
Drogi w centrum miasta s± w doskona³ym stanie, ale mog± siê zatkaæ, a wielu mieszkañców jedzie motocyklem. Lotnisko La Romana najlepiej nadaje siê do zwiedzania pla¿ poza miastem lub do zwiedzania innych pobliskich miast. Aby uzyskaæ najni¿sze stawki, porównaj oferty wypo¿yczalni samochodów online przed l±dowaniem.