Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wypo¿yczalnia samochodów Miêdzynarodowe Lotnisko w Po³±dze

Wynajem samochodu Miêdzynarodowe lotnisko w Po³±dze

Dom

Wynajem samochodów Europa

Wynajem samochodów Litwa

Wynajem samochodów Palanga

Miêdzynarodowe lotnisko w Po³±dze

 

Porównuje ceny znanych firm wynajmuj±cych samochody na Litwie, w tym nastêpuj±ce po³o¿enie miêdzynarodowego lotniska w Po³±dze
 

rezerwowaæ

Informacje o lokalizacji na miêdzynarodowe lotnisko w Po³±dze

S³u¿±c popularnemu litewskiemu miastu wypoczynkowemu Po³±ga, miêdzynarodowe lotnisko w Po³±dze jest trzecim co do wielko¶ci lotniskiem na Litwie i pi±tym najbardziej wysuniêtym na Ba³tyku portem, z roczn± przepustowo¶ci± pasa¿erów 111 000. Lotnisko znajduje siê siedem kilometrów na pó³noc od centrum miasta, a wypo¿yczalnia samochodów na lotnisku w Po³±dze jest idealnym sposobem na dotarcie do nastêpnego celu.
Lotnisko w Po³±dze
Lotnisko sk³ada siê z dwóch terminali, Po³udniowego Terminala do kontroli i Pó³nocnego Terminalu w celu wsiadania i wysiadania. Terminal Pó³nocny mie¶ci sklep z bezc³owy, a tak¿e kawiarniê, a terminal po³udniowy ma podobne udogodnienia. Lotnisko w Po³±dze jest dostêpne przez wielu znanych agentów, ale powinno to byæ wcze¶niej ustalone przed przyjazdem.
Wycieczki na lotnisko w Po³±dze
Trasa A13 ³±czy lotnisko i miasto, dziêki czemu po przylocie do Palanga z ³atwo¶ci± mo¿na dostaæ siê na lotnisko w Po³±dze. G³ówn± atrakcj± jest tutaj pla¿a, choæ poza Po³±giem mo¿na zobaczyæ wiele atrakcji, takich jak miasto Archeojiand i malownicze miasteczko B? Ting. St±d mo¿na równie¿ zwiedziæ po³udniowy kraniec £otwy.
Najlepszy czas na wizytê
Palanga mo¿e byæ odwiedzana przez ca³y rok, chocia¿ wiêkszo¶æ Europejczyków unika odwiedzin w mro¼ne zimowe miesi±ce. Lipiec, sierpieñ i wrzesieñ to najlepszy czas na wizytê, poniewa¿ temperatura zarówno na l±dzie, jak i na Morzu Ba³tyckim jest najcieplejsza. Osoby pragn±ce unikn±æ t³umu powinny odwiedziæ w maju lub w czerwcu.
w porcie lotniczym w Po³±dze
Drogi w Po³±dze s± w dobrym stanie, ale ten ma³y litewski kurort jest do¶æ ³atwy do poruszania siê pieszo. Lotnisko w Po³±dze najlepiej nadaje siê do zwiedzania innych, mniej popularnych pla¿ wzd³u¿ wybrze¿a, szczególnie je¶li chcesz uciec od letniego t³umu. Aby uzyskaæ najlepsze stawki, porównaj oferty wypo¿yczalni samochodów online przed wyj¶ciem z domu.