Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wypo¿yczalnia samochodów Shanghai Pudong International Airport

Wypo¿yczalnia samochodów Shanghai Pudong International Airport

Dom

Wynajem samochodów Azja

Wynajem samochodów Chiny

Wynajem samochodu Szanghaj

Miêdzynarodowe lotnisko Pudong

 

Porównuje ceny znanych firm zajmuj±cych siê wynajmem samochodów w Chinach, w tym nastêpuj±ce po³o¿enie lotniska Shanghai Pudong
 

rezerwowaæ

 Informacje o lokalizacji dla miêdzynarodowego lotniska Shanghai Pudong

 Miêdzynarodowe lotnisko Shanghai Pudong jest jednym z g³ównych wêz³ów komunikacyjnych w Asias, obs³uguj±cym miasto Szanghaj i jego okolice, obs³uguj±c po³±czenia z ca³ej Azji, Europy, Oceany i obu Ameryk. Usytuowany 30 km od rozleg³ego centrum miasta, bêd±cy wêz³em trzech g³ównych chiñskich przewo¼ników, China Eastern, Shanghai Airlines i National Carrier Air China.
Udogodnienia w Szanghaju
Lotnisko w Szanghaju ma dwa terminale, a liczba po³±czeñ z trzeci±, jako przepustowo¶æ pasa¿erów, ju¿ na poziomie 40 milionów, dramatycznie ro¶nie. Udogodnienia pasa¿erskie w obu terminalach s± nowoczesne i kompleksowe, a terminal 2 oferuje najlepsze udogodnienia. Salony biznesowe i VIP, restauracje i sklepy, bankowo¶æ, bankomaty i us³ugi dla odwiedzaj±cych s± uzupe³niane przez wypo¿yczalniê samochodów na lotnisku w Szanghaju, z ³atwo¶ci± rezerwowan± z wyprzedzeniem przez Internet.
Wycieczki na lotnisko w Szanghaju
Globalne miasto Szanghaj ma wiele do zaoferowania turystom, od historycznych miejsc, takich jak kolonialny Bund, ¦wi±tynia Boga Miejskiego i zapieraj±cy dech w piersiach Ogród Yuyuan. Muzeum w Szanghaju ma wspania³e kolekcje chiñskich dzie³ sztuki, a miasto s³ynie z d³ugiego po³±czenia z tradycyjnym chiñskim malarstwem. Zakupy i wy¿ywienie to prawdziwy przysmak.
Najlepszy czas na wizytê
Pogoda w Szanghaju charakteryzuje siê czterema ró¿nymi porami roku, z wilgotnymi, mro¼nymi zimami, na które wp³ywaj± wiatry syberyjskie i gor±ce, wilgotne lata, które s± podatne na tajfuny i tropikalne burze. Wiosenna pogoda jest zmienna i czêsto mokra, a jesieñ jest na ogó³ s³oneczna i sucha, dobry czas na zwiedzanie regionu z lotniska w Szanghaju.
w Szanghaj Airport
Szanghaj jest wa¿nym wêz³em komunikacyjnym w Chinas, charakteryzuj±cym siê doskona³± sieci± dróg ekspresowych, z podwy¿szonymi drogami ekspresowymi przecinaj±cymi miasto i ³agodz±cymi zat³oczenie na drogach poni¿ej. ¦cie¿ki rowerowe s± oddzielone od innych pojazdów, a motocykle i motocykle maj± zakaz korzystania z dróg zarezerwowanych dla samochodów ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Aby uzyskaæ najlepsze oferty wynajmu pojazdu, porównaj ceny wynajmu samochodu online przed przyjazdem.